Parafia Beszowa

Przejdź do treści

Dożynki Parafialne 2023
W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. parafia nasza przeżywała Święto Dziękczynienia – DOŻYNKI PARAFIALNE. Podczas Mszy świętej dziękczynnej o godzinie 11.30 zostały poświęcone wieńce. Ta piękna tradycja jest nie tylko wyrazem naszego dziękczynienia ale także naszej wiary, że dawcą wszystkiego jest BÓG! Jak zawsze wieńce były starannie i pomysłowo wykonane, były to małe arcydzieła sztuki plastycznej. Dekorację ołtarzy wykonała Pani Marta Kotlarz z Beszowej. Więcej zdjęć w

Uroczystość Bożego Ciała 2023
Dziś 8 czerwca 2023 obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. Święto obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy. Ten dzień jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Na trasie świątecznego przemarszu ustawia się zawsze cztery ołtarze ozdabiane kwiatami i zielonymi gałązkami brzóz. Podczas procesji dzieci sypią kwiaty na trasie marszu, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni dziękczynne. Od dziś do przyszłego czwartku trwa Oktawa Bożego Ciała. W ciągu tych ośmiu dni Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie w sposób szczególny obdarza wiernych łaskami zdrowia i urodzaju. Ostatniego dnia Oktawy w kościele święcimy wianki z ziół, krzewów i kwiatów a po ostatniej procesji Oktawy Bożego Ciała kapłan uroczyście błogosławi wszystkie dzieci, zawierzając je opiece Jezusa Chrystusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Na foto relację z procesji Bożego Ciała zapraszamy do

I Komunia Święta 2023
Dziś w niedzielę 14.05.2023 r. o godz. 11:30 dzieci klas III naszej parafii przyjęły po raz pierwszy Eucharystię, czyli Ciało i Krew Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Dla dzieci dzień Pierwszej Komunii Św., to najważniejszy moment w ich życiu religijnym. Po wielu przygotowaniach mogły po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Zgodnie z prawem i tradycją Kościoła katolickiego, dziecko musi przystąpić do tego aktu świadomie i ze zrozumieniem, a więc przyswoić niełatwe prawdy wiary.
Więcej zdjęć w
STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

                                                                                                                                                     
W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka. Czytaj więcej...

Dożynki Parafialne 2022
W niedzielę, 21 sierpnia,w kościele parafialnym pw. św. ap. Piotra i Pawła w Beszowej odbyły się doroczne parafialne dożynki. Centralnym punktem doniosłej uroczystości była msza św. dziękczynna za zebrane płody rolne, którą celebrował ksiądz proboszcz Krzysztof Serafin. Ozdobą uroczystości były piękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców naszej parafii.
Więcej zdjęć w

Uroczystość Bożego Ciała 2022
W dniu 16.06.2022, w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Uroczystość ta stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnic Eucharystii. W tym dniu nasza parafia zamanifestowała naszą wiarę wobec Najświętszego Sakramentu poprzez procesję do czterech ołtarzy. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus - ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Na fotorelację zapraszamy do

I Komunia Święta 2022

W dniu 08.05.2022 w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii Świętej.Przed kościołem rodzice pobłogosławili dzieci. Następnie ksiądz proboszcz uroczyście wprowadził dzieci komunijne, ich rodziców oraz rodziców chrzestnych i gości do kościoła.
Podczas mszy dzieci przyniosły do ołtarza, na ręce księdza proboszcza symboliczne dary, m.in. chleb, wino, świecę.
Pierwsza Komunia Święta to uroczystość katolicka, w której podczas mszy dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
Więcej zdjęć w

Remont dzwonnicy 2019 - 2021
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kolejnych etapów remontu naszej dzwonnicy:
  • Etap I - "Remont posadowienia, remont konstrukcji słupowo-ryglowej"- rok 2019
  • Etap II - " Wymiana więźby dachowej" - rok 2020
  • Etap III - " Wymiana pokrycia dachowego, poprawa instalacji odgromowej

Bierzmowanie 2021
"Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.(...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. "

Biblia Dzieje Apostolskie 2, 2–4

W dniu 25 września 2021r. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz na uroczystej mszy o godz. 16:00 udzielił Sakramentu Bierzmowania parafialnej młodzieży. Udzielił on młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej oraz skierował do niej swoje pasterskie słowo.
Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).
.


Dożynki Parafialne 2021
W dniu 22 sierpnia o godzinie 11.30 Mszę św. dożynkową odprawił Ks. Krzysztof Serafin. Wydarzenie rozpoczęło się  od poświęcenia wieńca i chleba dożynkowego przygotowanego przez mieszkańców  Borek.
Dożynki to szczególny czas podziękowania Bogu za zebrane plony, a człowiekowi za pracę i trud wniesiony w pozyskanie „doczesnego chleba”. Dziękujemy więc wszystkim rolnikom, szczególnie tym z naszej gminy, za Wasze poświęcenie, za umiłowanie ziemi, za pracę i wiarę, że zasiane ziarno przyniesie obfite zbiory . To dzięki Wam nie brakuje nam pokarmu na naszych stołach. Życzymy aby najbliższy rok pracy na roli, przyniósł wiele radości oraz by ziemia wydała jak najlepsze plony.
 Więcej zdjęć w

I Komunia Święta 2021

"Jezu Najsłodszy, Ojcze i Panie, dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe, by Cię kochało przez życie całe."

Z powodu pandemii koronawirusa dopiero dziś 20 czerwca 2021r. w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.30, grupa dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii. W sobotę z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed przed kościołem, gdzie ksiądz proboszcz Krzysztof Serafin powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie błogosławieństwa udzielili im rodzice. Dzieci procesyjnie weszły do świątyni.  Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń.
Więcej zdjęć w

Uroczystość Bożego Ciała 2021
Uroczystość Bożego Ciała - dzień dziękczynienia. Dziękujmy dziś Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko potrafimy najlepiej za ten bezcenny dar Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Wyrażajmy nasze dziękczynienie nie tylko modlitwą, śpiewem cudownych pieśni, uczestnictwem w dzisiejszej procesji, ale przede wszystkim umiłowaniem Chrystusa w Eucharystii i jak najczęstszym przyjmowaniem Go do naszych serc.
Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do
Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusaDEKRET
Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

2. Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:
– osobom z objawami infekcji,
– osobom w podeszłym wieku,
– kobietom w stanie błogosławionym,
– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,
– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,
– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,
– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.
Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.
Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza
w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.
Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.
Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą
i z serca błogosławię.
Sandomierz, 17 października 2020 r.
+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski
ks. Roman Janiec
Kanclerz Kurii
Niniejsze Zarządzenie należy odczytać w niedzielę 18 października br. podczas każdej Mszy Świętej, umieszczając je jednocześnie w gablocie parafialnej oraz na stronach internetowych parafii.

Dożynki parafialne 2020
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

W dniu 30 sierpnia o godzinie 11.30 Mszę św. dożynkową odprawił Ks. Krzysztof Serafin, dziękując Bogu za otrzymane dary i plony ziemi, dzięki którym możemy żyć i funkcjonować każdego dnia swojego ziemskiego życia.
Chleb zanim pojawi się na naszym stole, przechodzi przez ręce ludzi, których determinacja i modlitwa sprawia, że możemy każdego dnia dziękować Bogu za dary ziemi, zasiadając do posiłku.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim o „chlebie żywym”, bowiem spożywając Ciało i Krew Chrystusa, stajemy się Jego częścią. To dzięki Niemu żyć będziemy wiecznie.
                                                                              Więcej zdjęć w

I Komunia Święta 2020

"Jezu Najsłodszy, Ojcze i Panie, dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe, by Cię kochało przez życie całe."

Z powodu pandemii koronawirusa dopiero dziś 16 sierpnia 2020r. w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.30, grupa dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii. W czwartek z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed przed kościołem, gdzie ksiądz proboszcz Krzysztof Serafin powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie błogosławieństwa udzielili im rodzice. Dzieci procesyjnie weszły do świątyni.  Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń. Kazanie skierowane do dzieci pierwszokomunijnych głosił nasz rodak ks. Mateusz Machniak.
Więcej zdjęć w

Uroczystość Bożego Ciała 2020
Boże Ciało, przypadające w czwartek, to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W tym roku bardzo wyjątkowe. Po długim czasie izolacji związanym z koronawirusem, zjednoczyło parafian by podziękować Bogu za Najświętszy Sakrament.
Święto Bożego Ciała powstało pod wpływem widzeń Julianny Cornillon. Biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie - wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa). Korporał, na który spadły krople krwi, jest przechowywany w katedrze w miejscowości Orvieto. Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Święto Bożego Ciała wyznaczono czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej.
Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do .

Remont dzwonnicy 2019
Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej, drewnianej, wolnostojącej dzwonnicy, przy kościele pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Beszowej (Etap I)
Remont posadowienia, remont konstrukcji słupowo-ryglowej. Prace wykonane w dniach 19.09.2019 - 13.12.2019.
Po więcej zdjęć zapraszamy do

Prymicje 2018

„Błogosławieństwo Boga wszechmogącego niech zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze. W imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego. Amen”

W dniu 24 czerwca 2018 zgodnie ze zwyczajem Kościoła, pierwszą po święceniach Mszę św. neoprezbiter Mateusz Machniak odprawił w swojej rodzinnej parafii Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej. Prymicje poprzedziło błogosławieństwo rodziców i chrzestnych w domu rodzinnym, a następnie w procesji w wianku niesionym przez dziewczynki przeszli do kościoła. O godzienie 12:00 rozpoczeło się uroczyste przywitanie neoprezbitera przez księdza probozcza oraz poszczególne stany i grupy parafialne. Szczególną rolę podczas odprawianej mszy , tzw. manduktora, pełnił proboszcz ks. Krzysztof Serafin który czuwał nad przebiegiem uroczystości. Po Mszy św. nastąpiły podziękowania, które złożył prymicjant. To jeden z najbardziej emocjonalnych momentów dnia.
Na zakończenie neoprezbiter udzielił błogosławieństwa prymicyjnego, a asystujący rozdawali wiernym pamiątkowe obrazki, na których – oprócz imienia i nazwiska oraz daty – widnieje także motto na kapłańskie życie.
Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do
Czy to grób prymasa Wojciecha Jastrzębca?
Wiele pytań i niewiadomych powstało po poszukiwaniach związanych z zabytkową świątynią w Beszowej koło Połańca. Badania w samej świątyni oraz na terenie przykościelnym, w dawnej kaplicy świętych Aniołów Stróżów podjęto między innymi  w celu zbadania przyczyn zapadania się posadzki w kościele oraz zlokalizowania nieznanych elementów budowli, między innymi krypt. Więcej...
Remont dachów nawy południowej, starej zakrystii i kaplicy Jagniątkowski (kopuła z latarnią)
Zapraszamy do oglądania zdjęć z przebiegu renowacji pokrycia dachowego od strony południowe oraz nad kaplicą Aniołów Stróżów.
Nasz Kościół na Początku XX wieku...
Serdecznie dziękujemy "Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości" działającemu przy Instytucie Sztuki PAN za zgodę na umieszczenie na naszej stronie internetowej oraz udostępnienie zdjęć naszego Kościoła z początku XX wieku  w wersji cyfrowej.
Więcej zdjęć w
Copyright: Parafia Pw.Św.Ap. Piotra i Pawła w Beszowej 2009-2021 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Masze Święte:
Niedziela:
9:00; 11:30
13:30 Kaplica w Wilkowej
Dni Powszednie:
18:00 - Maj - Sierpień
17:00 - Wrzesień - Październik
           Marzec - Kwiecień
16:00 - Listopad - Luty
Adres:
Parafia Rzymsko - katolicka
Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
Beszowa 26
28-232 Łubnice
Wróć do spisu treści