Z Kalendarza - Parafia Beszowa

Przejdź do treści

Z Kalendarza
Data
 Wydarzenia
1241
Najazd Tatarów na ziemię beszowską.
1326
Erekcja świątyni w parafii Beszowa w dekanacie Książnice.
1382
Sprowadzenie Paulinów z Węgier do Polski przez księcia Władysława Opolczyka .
1407
Fundacja kościoła przez biskupa poznańskiego W. Jastrzębca, urodzonego w Beszowej, który w latach 1423-1436 był Prymasem Polski.
1421
Przekazanie kościoła i parafii zakonowi Paulinów przez W.Jastrzębca, biskupa już krakowskiego i kanclerza królewskiegooraz budowa klasztoru.
1429
Papież Marcin V potwierdza nadanie dziesięcin dla kościoła w Beszowej, zaś biskup   W. Jastrzębiec obliguje biskupa krakowskiego, aby we wsi Orlecz (obecnie Orzelec) postawił nowy kościół i do niego przeniósł chrzcielnicę z kościoła w Beszowej.
1455
Kardynał Zbigniew z Sandomierza nadaje 100 dni odpustu tym, którzy pod zwykłymi warunkami we wszystkie uroczystości i ważniejsze święta odwiedzą kościół w Beszowej.
1478
Kasztelan Sandomierski Jan z Rytwian zapisuje klasztorowi: Benszowę Benszówkę Bystrzamowice, Bydłowę, pole zwane Orlec z gajami na nabożeństwaza duszę Wojciecha arcybiskupa gnieźnieńskiego (fundatora kościoła) zmarłego 2 września 1436
roku.
1502
Najazd Tatarów na ziemię parafii Beszowa.
1598
Budowa dzwonnicy.
1616
Ukończenie budowy kościoła i kilku ołtarzy oraz konsekracja kościoła przez biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego. Dawny kosciółek włączono jako kaplicę do zbudowanego kościoła, która po latach stała się kaplicę Bractwa św. św. Aniołów Stróżów. W roku 1944 została zniszczona.
1628
Założenie Bractwa św. św. Aniołów Stróżów za zgodą papieża
Urbana VIII.
1635
Budowa organów, stalli oraz odnowa dzwonnicy.
1649
Przejazd wojsk Chmielnickiego w kierunku Pacanowa i splądrowanie kościoła przez Kozaków.
1658
Walki z wojskami szwedzkimi i węgierskimi za czasów króla Jana Kazimierza. Szwedzi napadają na klasztor i zabijają Paulina ojca Walentego Czerniewicza.
1680
Mały remont koącioła i klasztoru po bardzo dużym zniszczeniu.
1684
Powołano kapelana w Kaplicy w Rytwianach, żeby nie odjeżdżali tam Paulini z Beszowej, co czynili wcześniej.
1687
Hieronim Jagniątkowski kasztelan połaniecki z żoną Anną ufundowali dla kościoła kaplicę Sw. Antoniego wraz z miejscem na grobowce rodziny. Kaplicę uposażyli zapisem 8000 zł na nabożeństwa i 2000 zł na reperację kaplicy (obecna zakrystia).
1699
Budowa sygnaturki.
1705
Nadanie odpustów przez papieża Klemensa XI.
1778
Klasztor został ograbiony przez przechodzące tędy wojska rosyjskie.
1783
Po wizytacji generalnej stwierdzono, że w kościele są nowe piękne ołtarze, ale sam kościół wymaga remontu, bo popada w ruinę.
1785
Odpadło od klasztoru probostwo i przez administratora diecezjalnego przekazane zostało kanonikowi Hołowczycowi, późniejszemu arcybiskupowi warszawskiemu. Probostwo to następnie zostało oddane Paulinom za pewne, coroczne dawane dobra.
1786
Piorun niszczy zabudowania klasztorne, a po rozbiorze Polski Beszowa jest w zaborze austryjackim i zostaje oddzielona od Częstochowy.
1810
Budowa nowych organów.
1819
Klasztor Paulinów w Beszowej zostaje skasowany 17 kwietnia, przez arcybiskupa Franciszka Skarbka Malczewskiego.
1836
Kościół uległ takiemu zniszczeniu, że we wrześniu zawaliła się część dachu.
1863
Walki Powstania Styczniowego. 1864 - Umiera ostatni zakonnik.
1910
Częściowe wyburzenie budynków klasztornych i rozpoczęcie w 1911r. odnowy kościoła
1925
Parafia w Beszowej przynależy do nowej diecezji sandomierskiej, na mocy konkordatu.
1926
Odlanie nowego dzwonu po przetopieniu starego.
1939
Przez Beszowę 7 i 8 IX ucieka na wschód wojsko polskie - Armii Kraków, atakowane przez wojsko niemieckie. Zaczyna się w Polsce okupacja niemiecka.
1944
W czasie walk na Przyczółku Baranowsko-Sandomierskim zrzucona niemiecka bomba niszczy Kaplicę św. św. Aniołów Stróżów i przejście łączące kościół z klasztornym budynkiem. Uszkodzone są też w kościele okna i organy.
1983
Nawiedzanie parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ramach Uroczystości Milenijnych w Polsce.
1997
20 marca podczas sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia umiera w kościele proboszcz ks. Marian Warzycki.
2005
Początek remontu Kościoła - Remont Pokrycia Dachowego Nawy Bocznej Północnej.
2006
W czerwcu przeprowadzono prace archeologiczne które były konieczne do odprowadzenia wód deszczowych od kościoła
2007
Wykonano remont więźby dachowej prezbiterium kościoła z pokryciem blachą miedzianą, ociepleniem sklepienia i renowację szczytu i sterczyn ceglanych.
2008
Odrestaurowano ściany prezbiterium kościoła z wyeksponowaniem sgrafitto.
2009
Wykonano remont więźby sygnaturki i nawy głównej kościoła z pokryciem blachą miedzianą, remont i ocieplenie sklepienia, renowację sterczyn ceglanych szczytu nawy głównej i bocznej nawy południowej kościoła.
Copyright: Parafia Pw.Św.Ap. Piotra i Pawła w Beszowej 2009-2021 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Masze Święte:
Niedziela:
9:00; 11:30
13:30 Kaplica w Wilkowej
Dni Powszednie:
18:00 - Maj - Sierpień
17:00 - Wrzesień - Październik
           Marzec - Kwiecień
16:00 - Listopad - Luty
Adres:
Parafia Rzymsko - katolicka
Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
Beszowa 26
28-232 Łubnice
Wróć do spisu treści